โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอน อบรมการผลิตรายการเพื่อ ลดปัจจัยเสี่ยง

ตามที่ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับเคบิลทีวีช่อง 37HD และ อีก 50 กว่าสถานีทั่วประเทศ ในเครือขายของ บจก. ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง เพื่อเป็นการรณรงค์ในการลดปัจจัยเสี่ยง เรื่องบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด การพนัน/พนันออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อและลดอุบัติเหตุ ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกันผลิตรายการ “CA ซ่า” ความยาว 15 นาที ซึ่งเป็นรายการประเภทนิตยสาร โดยใช้สโลแกนรายการว่า “ไม่ว่าซ่าสไตล์ไหน แต่ฉลาดเสพ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ชีวิต ไปกับ CA ซ่า” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแก่นักศึกษาในการผลิตรายการโทรทัศน์ จึงจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ตอน อบรมการผลิตรายการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยให้ความรู้ด้านการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การใช้กล้อง การตัดต่อรายการ และได้เชิญวิทยากรจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายมาให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำเป็นข้อมูลในการผลิตรายการรณรงค์เพื่อทำการเผยแพร่ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็น 2 ช่วงเวลา
ระยะเวลาแรก เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 65 เวลา 13.00 -16.30ห้อง PR EVENT ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ เป็นการอบรมการให้ความรู้การใช้กล้อง ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ และการตัดต่อรายการ เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมความรู้ด้านการผลิตรายการให้แก่ นักศึกษา โดยอาจารย์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล และอาจารย์ บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
ระยะเวลาที่สอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวล1 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง PR EVENT ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ เป็นการสร้างเนื้อหาในรายการ โดยให้ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก คุณคุณรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ (บอล) รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่มือสาม และบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก โดย คุณชูวิทย์ จันทรส (พี่อั๋น) เลขาธิการมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว คุณแดเนียล วิวัฒน์วงศ์ ดูวา อดีตเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเร็คคอร์ด คุณธีร์ ชัยณรงค์ มีแท่ง และ คุณไทด์ ชัยพฤกษ์ มีแท่ง คู่แฝดอดีตเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก มาให้พูดคุยให้ความรู้ เกี่ยวกีบความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากสุรา ความรุนแรงจากการทำร้ายคู่กรณี และค่านิยมผิดๆ จากรุ่นพี่ และการหลงผิดเข้าไปพัวพันกับการพนัน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้ารับฟังกว่า 50 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากวิทยากรนำไปใช้ในการเขียนคลิปบทรายการโทรทัศน์ที่จะผลิตต่อไป
จต

About the Author

You may also like these