ห้องปฏิบัติการ

ห้อง KBU Theater

KBU Theater (ห้องเกษมทรรศน์) ห้องฉายภาพยนตร์ที่มีจอขนาดใหญ่ กว้าง 18 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการฉายภาพขึ้นบนจอที่ทันสมัยด้วยโปรแกรมที่สามารถปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนา การฉายภาพยนต์ ร่วมถึงการประชุม Conference ทั้งภานในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยที่ขนาดห้องที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ มากถึง 120 ที่นั่ง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ใช้เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการใช้บรรยายในรายวิชาต่างๆ ของทุกๆคณะในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ห้องสตูดิโอ

ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ แต่ละห้องจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ ห้องถ่ายทำรายการขนาดเล็ก สำหรับงานข่าว การทำ Chroma key หรือสำหรับรายการที่ใช้พื้นที่ไม่มากนัก และห้องถ่ายทำรายการขนาดใหญ่ สำหรับการจัดรายการประเภทต่างๆ เช่น เกมโชว์ รายการวาไรตี้ หรือรายการที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดฉากขนาดใหญ่ โดยจะมีห้องควบคุมแยกอยู่ด้านบน เพื่อความสะดวกในการควบคุมการผลิตรายการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องฝึกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในวิชา ต่าง ๆ ที่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก นอกจากนี้ยังเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานได้ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา โดยมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ IOS และ Window จำนวน 4 ห้อง และเครื่องฉายพร้อมจอภาพ ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( Wireless Access point) เพื่อรองรับในการค้นคว้าหาความรู้

ห้องจัดกิจกรรมพิเศษ (EVENT ROOM)

หากคุณมองหาภาพการประชุมอย่างมืออาชีพ การเสนองาน การขายงานลูกค้า การออกบูธกิจกรรมต่างๆ ห้อง Event สี่เหลี่ยมผืนผ้าห้องเล็กๆ ห้องนี้นี่เอง ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงแบบมืออาชีพให้กับนักศึกษาตลอด 4 ปี ยิ่งไปกว่านั้นห้องนี้ยังเป็นห้องศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรอีกมากมาย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ภายในหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการการแสดง

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ ขอนำเสนอ Black Box Theatre ห้องฝึกปฏิบัติการ ทางด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ที่นักศึกษาสามารถที่จะใช้พื้นที่แห่งนี้ในการเปิดโลกการเรียนรู้ สู้พลังแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีอุปกรณ์เทคนิดที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงละครเวที การใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆ และเปิดให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัเกษมบัณฑิต

ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียง ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ

ห้องกองบรรณาธิการ

ห้องกองบรรณาธิการ (R21130) เป็นห้องใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในการประชุมของสาขาวิชา นอกจากนี้ยังเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานได้ สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เนตไร้สาย ( Wireless Access point) เพื่อรองรับในการค้นคว้าหาความรู้ มีเครื่องฉายพร้อมจอภาพ และระบบเสียงนำเสนองาน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ นักศึกษา ในการประชุมกลุ่ม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ

ห้องฝึกปฏิบัติการทางโฆษณา

ห้องฝึกปฏิบัติการทางโฆษณา ใช้สำหรับการเรียนการสอน รองรับระบบการนำเสนอ เครื่องฉายภาพ เพื่อฝึกทักษะนักศึกษาในการเตรียมความพร้อม ในรูปแบบการสำรองบริษัทงานโฆษณา สำหรับการนำเสนอ และขายไอเดีย จากแนวคิดสร้างสรรค์ ผ่านลักษณะโครงร่าง story board , product และแผนทางการตลาด นักศึกษาสามารถขอเข้ามาใช้งานในการประชุมของสาขาวิชา รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆของหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ