สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย จัดโครงการ PF FINALE ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้จัดโครงการ PF FINALE ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการนำเสนอจากการชมสด ณ สถานที่แสดงจริง เป็นการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสด ภาพยนตร์สั้น ละครเวที นาฏยศิลป์ร่วมสมัย รวมทั้งสิ้น 11 ชิ้นงาน ซึ่งงานทั้งหมดมีผู้สนใจเข้าชมและเขียนคำคอมเม้นต์ให้ข้อเสนอแนะติชมอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก #pf421 #comartskbu #pffamily

 

About the Author

You may also like these