ศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC) คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ส่งตัวแทนคณาจารย์เพื่อเป็นตัวเเทนในการจัดงาน Business Matching Thai – UAE 2022

🇹🇭🇹🇭🇦🇪🇦🇪🇹🇭🇹🇭🇦🇪🇦🇪
15 มีนาคม 2565
ศูนย์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (IMCC) คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ส่งตัวแทนคณาจารย์เพื่อเป็นตัวเเทนในการจัดงาน Business Matching Thai – UAE 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
.
โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 57 ท่าน และผู้เข้าร่วมงานนักธุรกิจต่างชาติในดูไบจํานวน 40 ท่าน ทั้งนี้ทางสถาบัน IMCC ได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ประจําเมืองดูไบ และคุณปณต บุณยโหตระ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมืองดูไบ เข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้….ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักธุรกิจที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี
.
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดโคงการนี้เป็นอย่างสูง
#BusinessMatchingThaiUAE2022
#Dubai #Business #UAE
#Expo2020Dubai #DubaiFuturisticCity
#KBU #Kasembundit #IMCCkbu

.

 

About the Author

You may also like these