มอบรางวัลผลการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “Stop พนัน Funทั่วหน้า”

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวดคลิปTik Tok ในห้วข้อ Stop พนัน Funทั่วหน้า ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอน อบรมผู้นำเครือข่ายนักศึกษา นิเทศเกษมร่วมคิด ร่วมทำ ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง โดยนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาผลิตเป็น คลิปวีดีโอ เพื่อเผยแพร่รณรงค์ ลดละเลิกการพนันออนไลน์ มีนักศึกษาส่งคลิปเข้าประกวดจำนวน 31 ทีม โดยแบ่งเป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ทีมNakamoto(นากาโมโตะ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน1 ได้แก่ทีมอสรพิษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ทีม ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทัณฑ์แกเอง ทีมไม่ค่อยตรง และทีม Artra รางวัลชมเชย 4 ได้แก่ทีมล่ารางวัล ทีม Little girlsทีม สองใบเถา และ ทีมLIFA(ฟา,ต๊อด) พิธีแจกรางวัลครั้งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 13.30 -14.30 น.ณ คณะนิเทศศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดี /คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในการแจกรางวัลครั้งนี้

 

About the Author

You may also like these