นิเทศศาสตร์ เกษมบัณฑิต จับมือ สสส. จัดกิจกรรม “ชุมชนยุคใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงพนันออนไลน์”

‘นิเทศศาสตร์ เกษมบัณฑิต’ จับมือ สสส. จัดกิจกรรม “ชุมชนยุคใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงพนันออนไลน์”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ ร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยการสนับสนุนจาก สำนักการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนยุคใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงพนันออนไลน์” ขึ้น ณ ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า โซน 8 การเคหะร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 9.30 น. เริ่มต้นด้วยการสนทนา ถาม-ตอบให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการถูกล่อลวงและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามด้วย กิจกรรมการเล่นเกม วาดภาพระบายสี ซุ้มถ่ายภาพ และตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในข้อเสียของการพนันออนไลน์ โดยได้รับความสนใจทั้งจากเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
กิจกรรม “ชุมชนยุคใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงพนันออนไลน์” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง” เพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันในกลุ่มเยาวชน ระยะที่ 4

      

About the Author

You may also like these