นิเทศศาสตร์ เกษมบัณฑิต จับมือ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ เจมาร์ท โมบาย และบริษัท เจ เวนเจอร์ส สร้างครีเอเตอร์หน้าใหม่บนแพลตฟอร์ม JNFT

(1 ก.ย.65) สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือกับ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก้าวสู่การเป็น Digital Arts Creator สำหรับคนรักงานศิลปะผ่านแพลตฟอร์ม JNFT” ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจเป็นผู้ครีเอเตอร์ในโลกดิจิทัล
ในงานนี้นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยี NFT ตลอดจนการเป็นครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มใหม่อย่าง JNFT เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงสามารถเปิดพื้นที่ซื้อขายงานศิลปะบนโลกออนไลน์ได้อย่างทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีตามศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
กด้วย
กด้วย
กด้วย

About the Author

You may also like these