นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล เรียนรู้ในห้องเรียนของสถานประกอบการพันธมิตรคณะนิเทศศาสตร์ ณ บริษัท Ookbee U (Thailand)

1 กันยายน 2565 สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชา Social media Storytelling และ Modern Marketing in digital world เรียนรู้ในห้องเรียนของสถานประกอบการพันธมิตรคณะนิเทศศาสตร์ ณ บริษัท Ookbee U (Thailand) บริษัทสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล แพล็ตฟอร์ม และดิจิทัล เอเจนซี อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีพี่ๆ ทีมงานแต่ละแผนกเป็นพี่เลี้ยงสอนงานน้องปี 3 ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

About the Author

You may also like these