ทีม Gravity ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ทีม ภาคตะวันออก เพื่อผลิตสารคดี โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค (DOC HACK)

ทีม Gravity ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ทีม ภาคตะวันออก เพื่อผลิตสารคดีความยาว 25 นาที และนำไปประชันขันแข่งกับทีมอื่นๆ อีก 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้ร้บเงินรางวัล 1 แสนบาท และผลงานสารคดีจะได้นำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อีกด้วย
โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค (DOC HACK) จัดโดยมูลนิธิสำรวจโลก ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระะจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.)

About the Author

You may also like these