ติดต่อ

ติดต่อคณะนิเทศศาสตร์

ที่อยู่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-904-2222 ต่อ 2232
   commartskbu
   nithed_kbu
   commarts_kbu
  commarts@kbu.ac.th