ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายนเรศ ผ่องใส นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมเสวนาเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ คลองสวยน้ำใสเป็นอย่างไรในยุค 5G

ตามที่มูลนิธิคนรักเมืองมีน ร่วมกับเขตมีนบุรี ส่วนราชการต่างๆและ พ่อค้าประชาชน ได้จัดกิจกรรม คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิคไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ริมคลองแสนแสบ วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบำเพ็ญใต้ เขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ คลองสวยน้ำใสเป็นอย่างไรในยุค5G ผู้ร่วมเสนา ได้แก่ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก คณะนิเทศศาสตร์ ได้มอบหมาย ให้นายนเรศ ผ่องใส นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เข้าร่วมเสวนา การเสวนาครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทาง Face BooK NBT

About the Author

You may also like these