คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตอน “แนวทางการหางานของนักศึกษาในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัครงานในสภาวะปัจจุบัน และแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C- KASEM ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการอำลาสถานศึกษาสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.65 เวลา 13.00 -15.00 น.ทางแอปพลิเคชั่น Zoom ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 64 คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

About the Author

You may also like these