คณะนิเทศศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตอน Back Yong

คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ตามโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตอน Back Yong ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา หลังจากผ่านภาวะการระบาดของโรคโควิค 19 มาแล้ว กลับมาสู่ความเป็นนิเทศศาสตร์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเรียนการสอน การใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ ในงานมีการกล่าวต้อนรับโดยท่านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พาชมสถานที่ต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรม Freshy Say Hi เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้ยเคยกัน ระหว่างเพื่อนๆ พี่ๆและอาจารย์ บรรยากาศในงานจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสร้างความประทับใจ

About the Author

You may also like these