ขอแสดงความยินดีกับ “จีด้า” เทพวี สังข์อ่อง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ ได้รับรางวัล Missteen International Top Model

ขอแสดงความยินดีกับ “จีด้า” เทพวี สังข์อ่อง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ #มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้รับ รางวัล Missteen International Top Model ❤️ จากการเป็นตัวแทนประเทศไทย 🇹🇭 เข้าร่วมประกวด Miss Teen International 2022 ที่…ประเทศอินเดีย
หลังจากได้รับรางวัล Top Model เป็นรางวัลพิเศษ ที่ให้นางงามที่มีทักษะนางแบบแล้ว “จีด้า” จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางแบบโลก ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เร็วๆ นี้อีกด้วย

About the Author

You may also like these