ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล The Best Project โครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2”

ขอแสดงความยินดีแก่..
พี่โบกัส ประไพรรัตน์ ดีบาง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง

ได้รับรางวัล The Best Project ในการนำเสนอ Pilot Project โครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ที่ผ่านมา

About the Author

You may also like these